Μία νέα περίοδος, στενής και ουσιαστικής συνεργασίας, ανάμεσα στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ξεκινά, μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  Μαρώνειας-Σαπών για την πρακτική άσκηση δέκα φοιτητών/ριών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, σε κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του Δήμου.

Οι φοιτητές/ριες, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, θα παρέχουν σημαντική βοήθεια και υποστήριξη στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, στους παιδικούς σταθμούς, στο Κέντρο Κοινότητας, και στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της δύσκολης συγκυρίας εξ αιτίας του κορωνοϊού.

“Ο Δήμος Μαρωνείας–Σαπών έχει ως προτεραιότητά του την ενίσχυση και αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής του, και η επένδυση σε νεανικό επιστημονικό δυναμικό αποτελεί βασική στόχευση του”, σημειώνει ο δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος.