Ενόψει της θερινής περιόδου, και με γνώμονα την προστασία των λουομένων και την αποτροπή ατυχημάτων καθώς και γενικότερα δυσάρεστων περιστατικών το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωση την απαγόρευση έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020:

  • Της διενέργειας αλιείας με πετονιά, καλάμι, σαλαγκιά, καθώς και με κάθε άλλο αγκιστρωτό ή αιχμηρό αλιευτικό εργαλείο, στις οργανωμένες λουτρικές εγκαταστάσεις καθώς επίσης και στις περιοχές όπου υπάρχουν λουόμενοι.
  • Της διενέργειας αλιείας (επαγγελματικής – ερασιτεχνικής) με κάθε είδους στατικό αλιευτικό εργαλείο (δίχτυα – παραγάδια – ιχθυοπαγίδες κ.λπ.), στις θαλάσσιες περιοχές έμπροσθεν λουτρικών εγκαταστάσεων και σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι. Στις θαλάσσιες περιοχές που υπάρχουν λουόμενοι και δεν σημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες, η αλιεία απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις περιοχές αυτές.
  • Της διενέργειας αλιευτικής δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο που προξενεί θόρυβο και διαταράσσει την κοινή ησυχία κατά τις μη επιτρεπόμενες ώρες (από 01/05 έως 30/09 και από ώρα 15:00 έως 17:30, και 23:00 έως 07:00 επομένης), στις θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται σε μόνιμα κατοικημένες περιοχές και σε απόσταση από την ακτή έως πεντακόσια (500) μέτρα.

Οι παραβάτες, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, θα τιμωρούνται διοικητικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261Α) όπως αυτό ισχύει σήμερα, για παράβαση των άρθρων 277 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ 332Β/12-04-1978).