Από τις 27 Φεβρουαρίου ως τις 4 Μαρτίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαρτίου.

Συγκεκριμένα ανά ταμείο θα γίνουν οι καταβολές:

  • Δημόσιο, ΙΚΑ και ΝΑΤ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου.
  • ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα καταβάλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 1 Μαρτίου.
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις  την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου.
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος, θα καταβληθούν την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου.
  • Tο ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις τη Δευτέρα 4 Μαρτίου.