Στην επιβολή τέλους για την τέλεση πολιτικού γάμου προέβη ο Δήμος Μαρωνείας–Σαπών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη τον περασμένο Δεκέμβριο. Το Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της οποίας η επιβολή ανταποδοτικού τέλους κρινόταν απαραίτητη ώστε οι πολιτικοί γάμοι που έως πρότινος τελούνταν στα γραφεία του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων, τα οποία είναι ακατάλληλα για το ύφος που απαιτείται και δεν μπορούν να δεχτούν το πλήθος των καλεσμένων, να τελούνται σε αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη για τον σκοπό αυτό.

Με την απόφαση του Δεκεμβρίου, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους για την τέλεση πολιτικού γάμου καθορίστηκε σε:

  • 30 ευρώ για τους δημότες του Δήμου Μαρωνείας–Σαπών.
  • 75 ευρώ για τους ετεροδημότες.

Στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Φεβρουαρίου, το θέμα αναμένεται να επανέλθει προς συζήτηση, με σκοπό την ενσωμάτωση στην απόφαση των συμπληρωματικών στοιχείων που υπέδειξε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Συγκεκριμένα, θα διευκρινίζεται πως το ανταποδοτικό τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου θα καταβάλλεται από κοινού από το ζεύγος, ενώ σε περίπτωση επικείμενου γάμου ετεροδημότη με δημότη, θα καταβάλλεται το τέλος των 30 ευρώ, δηλαδή το προβλεπόμενο για τους δημότες του Δήμου Μαρωνείας–Σαπών.