Στην συνυπογραφή κι έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης συστήματος  χρέωσης τελών διοδίων στην  Εγνατία Οδό  και στους  κάθετους  άξονες   (α)  Α/Κ  Σιάτιστας  έως  το Μεθοριακό  Σταθμό Κρυσταλλοπηγής,   (β)  Α/Κ  Λαγκαδά/Σερρών  έως  το  Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα,  (γ)  Α/Κ Χαλάστρας έως τον Μεθοριακό  Σταθμό  Ευζώνων  –  Επαναχωροθέτηση Σταθμών Διοδίων προχώρησαν οι συναρμόδιοι υπουργοί-υφυπουργοί Οικονομικών Χρ.Σταϊκούρας -Θ.Σκυλακάκης και Υποδομών Μεταφορών Κ.Αχ. Καραμανλής.

Σύμφωνα με την απόφαση, για τους χρήστες που πραγματοποιούν διαδρομή αποκλειστικά εντός ενός εκ των ακόλουθων τμημάτων  του  αυτοκινητοδρόμου   “Εγνατία  Οδός”  (α)  Α/Κ  Καλοχωρίου  έως  Α/Κ Ευκαρπίας  (Θεσσαλονίκη),  (β)  Α/Κ Αγ.  Ανδρέα έως Α/Κ Άσπρα Χώματα  (Καβάλα),  (γ) Α/Κ Δωδώνης έως Α/Κ Παμβώτιδας (Ιωάννινα), (δ) Α/Κ Μάκρης έως Μεθοριακό σταθμό  Κήπων    (Αλεξανδρούπολη)   και    (ε)   Α/Κ  Ταξιάρχη  έως  Α/Κ  Καλαμιάς (Σιάτιστα),  ήτοι  διαδρομή  όπου  αμφότερα  τα  σημεία  αναχώρησης  και  άφιξης βρίσκονται εντός ενός εκ των ανωτέρω τμημάτων, θα εφαρμόζεται ειδικό σύστημα αναλογικής χρέωσης, όπου τα τέλη διοδίων θα υπολογίζονται βάσει της διανυόμενης απόστασης (“Υβριδικό Σύστημα Διοδίων”).

Για χρήστες που κινούνται εκτός των τμημάτων αυτών, καθώς και για τους χρήστες που κινούνται τόσο εντός όσο και εκτός των τμημάτων αυτών, τα τέλη διοδίων θα υπολογίζονται βάσει του Ανοικτού Συστήματος Διοδίων. Όπως αναφέρει η ΚΥΑ, προ της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης τα τέλη διοδίων του Παραρτήματος ΙΙΙ θα αναπροσαρμοστούν βάσει χρέωσης ανερχόμενης σε 0,04€/χλμ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ταυτόχρονα, τα τέλη διοδίων που επιβάλλονται στον αυτοκινητόδρομο “Εγνατία Οδός” και στους τρεις κάθετους οδικούς άξονες (σ.σ. Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή, Χαλάστρα – Ευζώνοι και Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας) καθορίζονται σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της σύμβασης παραχώρησης και την τιμολογιακή πολιτική διοδίων τελών για τον αυτοκινητόδρομο “Εγνατία Οδός” και τους τρεις κάθετους σε αυτόν άξονες που κοινοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG – MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 1999/62/ ΕΟΚ”.

Σχετικά με την αξιοποίηση των εσόδων από τέλη διοδίων, χρησιμοποιούνται από αυτήν αποκλειστικώς για την αποπληρωμή των δαπανών κατασκευής, τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη βελτίωση και την επέκταση του αυτοκινητοδρόμου “Εγνατία Οδός”, καθώς και των ως άνω καθέτων αυτού οδικών αξόνων, για την συντήρηση και λειτουργία των υφιστάμενων σταθμών διοδίων και για την κατασκευή, εξοπλισμό και λειτουργία νέων σταθμών διοδίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στις εντολές του φορέα εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.

Ωστόσο, τα τέλη από τους σταθμούς διοδίων Ιεροπηγής, Προμαχώνα και Στρυμονικού, καταβάλλονται σε περιοδική βάση σε πίστωση του προβλεπόμενου, από το άρθρο 2 του ν. 3986/2011, τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους. Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών αυτών θα καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθ΄ υπέρβαση του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. του ΥΜΕ, από πόρους που θα διατίθενται ειδικά για το σκοπό αυτό.

b065ceb8 diodia1 cb079577 diodia2

49a2f470 diodia3Πηγή: capital.gr