Εν όψει της μετάβασης της ΕΡΤ στην υψηλή ευκρίνεια, και καθώς ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής φιλοξενείται στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, σε περιοχή όπου δεν είναι δυ­νατό οι τηλεθεατές να τον παρακολουθούν, θα πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέ­κτες τους ως εξής:

1. Να μεταβούν στο μενού του δέκτη τους.

2. Να επιλέξουν «Εγκατάσταση» ή «Ρυθμίσεις » (ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και διαφορετικές διατυπώσεις ανάλογα με τον δέκτη).

3. Εάν επιλέξουν αυτόματο συντονισμό ο δέκτης αναζητά και αποθηκεύει στη μνήμη όλα τα διαθέσιμα προγράμματα.

4. Εάν επιλέξουν χειροκίνητο συντονισμό ο δέκτης αποθηκεύει στη μνήμη τα προ­γράμματα συγκεκριμένης συχνότητας.

5. Στο τέλος της αναζήτησης πατάνε ΟΚ/ΝΑΙ.

6. Επιλέγουν έξοδο (exit) ώστε να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που επιθυμούν.