Στο πλαίσιο του Interreg Greece-Bulgaria CHIC και της υλοποίησης του επιμέρους έργου «Συνδέοντας την κοινή πολιτιστική παράδοση-Connecting common cultural living tradition», με ευθύνη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής, θα πραγματοποιηθούν τρία πολιτισμικά σεμινάρια.

Σκοπός των συγκεκριμένων σεμιναρίων είναι να προσφέρει γνώσεις γύρω από τα πολιτισμικά και πολιτιστικά κοινά στοιχεία ανάμεσα στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ροδόπης και της Επαρχίας Χασκόβου, σε μια προσπάθεια δημιουργίας πολιτισμικών σχέσεων ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές και την προώθηση μιας ενιαίας πολιτισμικής πορείας, με απώτερο στόχο την τουριστική προβολή των συγκεκριμένων περιοχών.

Εισηγητές:

  • Λαντζουράκη Μυρσίνη, ΕΕΠ Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία/Σκηνοθέτης.
  • Τσάκος Ζαφείριος, Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος

1ο Σεμινάριο (δια ζώσης)

Ομάδα Εφήβων: Δευτέρα 27 Ιουλίου, 18:00-21:00, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής.

2ο Σεμινάριο (δια ζώσης)

Ομάδα Μελών Τοπικών Συλλόγων Πολιτισμού: Τρίτη 28 Ιουλίου, 18:00-21:00, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής.

3ο Σεμινάριο (δια ζώσης)

Ομάδα Υπαλλήλων Τοπικών Φορέων Πολιτισμού: Τετάρτη 29 Ιουλίου, 18:00-21:00, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής.

Για πληροφορίες και χορήγηση του εντύπου συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 2531037770 ή να αποστείλουν e-mail στο theatrokomotinis@gmail.com