Στους κατά τόπους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα της λήψης απόφασης για αναστολή λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, σε περίπτωση κρουσμάτων κορωνοϊού.
Η δε αρμοδιότητα λήψης απόφασης για αναστολή λειτουργίας του συνόλου των σχολικών μονάδων, δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας, ή εθνικού επιπέδου, για τον ίδιο λόγο, ανήκει στα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊού COVID-19.
Τα παραπάνω ορίζει το άρθρο 2 τροπολογίας που ψηφίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας:
  • “Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών, και για τη διάρκεια αυτής, λαμβάνεται από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματς της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες”.
  • “Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών, δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας, ή εθνικού επιπέδου, λαμβάνονται από τα οριζόμενα ως αρμόδια όργανα κατά την περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 1 της από 25/2/2020 ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 4682/2020”. 

 

5e23bf7c kleisimoschoolarmodiotita

πηγή: airetos.gr

επιμέλεια: inkomotini.news