Την πρώτη του συνεδρίαση, υπό τον περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Χρήστο Μέτιο, πραγματοποίησε το νεοσυσταθέν Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΣΕΚ ΑΜ-Θ), στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή.

Το ΠΣΕΚ ΑΜ-Θ συγκροτήθηκε ως όργανο που θα προτείνει και θα υποστηρίζει αναπτυξιακές δράσεις της Περιφέρειας με επίκεντρο την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Ιδιαίτερα, δε, θα στοχεύει στη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους φορείς της αγοράς, ώστε να διευκολύνει νέους από την Περιφέρεια να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε καινοτόμους τομείς.

Αποτελείται από έντεκα µέλη με σημαντική και αναγνωρισμένη ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, και συγκεκριμένα από τους/τις:

 • Πρόεδρος: Παντελής Μπότσαρης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΠΘ, πρώην αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας ΔΠΘ.
 • Αντιπρόεδρος: Πέτρος Σουκουλιάς, πρώην Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
 • Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας ΑΜ-Θ.
 • Μέλη:
  -Παναγιώτα Γαλιατσάτου, Δρ. πολιτικός μηχανικός, μελετήτρια-ερευνήτρια, μέλος ΤΕΕ.
  -Γιώργος Γκαϊντατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΠΘ.
  -Γιάννης Καραφυλλίδης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΠΘ.
  -Γιώργος Μαλλίνης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας ΔΠΘ.
  -Δημήτρης Μπαντέκας, Πρύτανης ΤΕΙ ΑΜ-Θ.
  -Γιώργος Μπρούφας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ.
  -Χρήστος Πάρτσιας, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜ-Θ.
  -Αχιλλέας Χριστοφορίδης, Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ ΑΜ-Θ.