Με αφορμή την υπόθεση κατασκοπείας που είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο, όπου φέρεται να εμπλέκονται δύο Ροδοπίτες, αξίζει να ανατρέξουμε στον Ποινικό Κώδικα για να αναζητήσουμε τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 148 για το εν λόγω αδίκημα.
Η πρώτη παράγραφος του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρει: “Όποιος παράνομα πετυχαίνει να περιέλθει στην κατοχή ή στη γνώση του κρατικό απόρρητο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή”.
Μεγαλύτερες ποινές προβλέπει η δεύτερη παράγραφος, για την περίπτωση που το κρατικό απόρρητο διαβιβαστεί σε άλλον ή ανακοινωθεί δημόσια. Συγκεκριμένα, αναφέρεται: “Αν όμως ο υπαίτιος ενήργησε με σκοπό να χρησιμοποιήσει το κρατικό απόρρητο για να το διαβιβάσει σε άλλον ή να το ανακοινώσει δημόσια, με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στα συμφέροντα του κράτους, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη, και αν η πράξη έγινε σε καιρό πολέμου, κάθειρξη (έως 20 χρόνια)”.