Πόρους ύψους 8.650.245,64 € εξασφάλισε η ΔΕΥΑ Κομοτηνής από το Πρόγραμμα του ΥΠΕΣ “Φιλόδημος”, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν ως εξής:

Ποια έργα της ΔΕΥΑΚ χρηματοδοτούνται με 8,6 εκ. € από το Πρόγραμμα "Φιλόδημος" του ΥΠΕΣ
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, κ. Δημήτρης Καρασταύρου.
  • 3 εκ. € για παρεμβάσεις αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Αγίων Θεοδώρων, Αρωγής, Πόρπης, Καλλίστης, Μικρού Δουκάτου, Φαναρίου, Παραλίας Μέσης, Μεγάλου Δουκάτου και Καλαμόκαστρου (έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.525.806,48 €).
  • 5.650.245,64 € για την κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στον οικισμό Θρυλορίου, και για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Κομοτηνής.