30/1 Πληρώθηκαν τα αναδρομικά στους πανεπιστημιακούς καθηγητές, καθηγητές ΤΕΙ, ερευνητές και προσωπικό ΕΔΙΠ/ΕΕΠ, και έτσι ολοκληρώθηκε με επιτυχία και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε ανακοινωθεί, η καταβολή των αναδρομικών ποσών.

Επρόκειτο για ενέργεια με πολλές δυσκολίες και τεχνικές περιπλοκές, τις οποίες ωστόσο ότο ΥΠΕΘ σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές και τις οικονομικές υπηρεσίες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κατάφεραν να επιλύσουν περαιώνοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά την απόδοση των σχετικών ποσών στους δικαιούχους το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται σε 122.4 εκατομμύρια ευρώ.