Η Εισαγγελία Εφετών Θράκης, εν όψει της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Επικράτειας κατά το διάστημα από 11/4 έως και 27/4, και έχοντας υπ’ όψιν τις σχετικές ΠΝΠ, ΚΥΑ, και Υπουργικές Εγκυκλίους και Αποφάσεις, καθώς και το γεγονός οτι η προσωρινή αναστολή αποτελεί το αναγκαίο και κατάλληλο μέτρο αποσυμφόρησης των δικαστικών υπηρεσιών από τον σημερινό – επικίνδυνο πλέον για τη δημόσια υγεία – συγχρωτισμό πολιτών, διαδίκων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών, ορίζει τα κάτωθι όσον αφορά την οικεία Υπηρεσία:

“1.α. Περιορίζουμε την είσοδο του κοινού σε τρεις (3) μόνο ώρες και επιτρέπουμε αυτήν κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 11.00 έως 14.00.
β. Η είσοδος των δικηγόρων επιτρέπεται ελεύθερα σύμφωνα με το άρθρο 34§2 ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Ενδείκνυται όμως προηγουμένως η τηλεφωνική τους επικοινωνία με το αρμόδιο γραφείο, ώστε να εξετασθεί εάν το ζήτημά τους μπορεί να διευθετηθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού μηνύματος.
2. Κάθε προσερχόμενος (δικηγόρος ή πολίτης) στην υπηρεσία μας πρέπει να κομίζει γραπτή αίτηση για οποιοδήποτε ζήτημά του, ώστε αυτό να αξιολογείται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Η είσοδος σε γραφείο θα γίνεται ύστερα από προφορική πρόσκληση του αρμοδίου υπαλλήλου, προς αποφυγή συνωστισμού.
3. Κατατίθενται και παραλαμβάνονται μόνο αιτήσεις για ζητήματα που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ανωτέρω υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24403/ΦΕΚ Β΄ 1301/11-4-20 ΚΥΑ και για κάθε άλλο ουσιωδώς κατεπείγον ζήτημα. Κάθε σχετική αμφισβήτηση επιλύεται πάραυτα από τον εισαγγελέα υπηρεσίας ή τον προϊστάμενο της εισαγγελίας.
4. Η αλληλογραφία παραλαμβάνεται καθημερινά μεν από τα ΕΛ.ΤΑ, πλην όμως εναποτίθεται έτσι όπως παραλήφθηκε συγκεντρωμένη σε συγκεκριμένο χώρο του αρχείου της υπηρεσίας και αναλαμβάνεται μετά την πάροδο διημέρου για άνοιγμα των φακέλων, πρωτοκόλληση, χρέωση κλπ. προς αποφυγή μόλυνσης από ιό COVID-19 που τυχόν έχει εμφιλοχωρήσει στα έγγραφα.
5. Ενόψει του κανόνα της αναστολής των ποινικών δικών, ο εισαγγελικός λειτουργός που ορίσθηκε στην έδρα κάθε δικαστηρίου,  ύστερα από έγκαιρη μελέτη καθορίζει τις κατεπείγουσες υποθέσεις, οι οποίες κατ΄ εξαίρεση πρόκειται να εκδικασθούν σύμφωνα με το
άρθρ. 4§2 γ΄, δ΄, ε΄ της ανωτέρω ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1301/20) και αποσύρει τις υπόλοιπες φροντίζοντας να περιληφθούν οι πρώτες στο  έκθεμα με την μνεία, ότι οι δεύτερες που είχαν προσδιορισθεί στην συγκεκριμένη δικάσιμη αποσύρθηκαν, επειδή δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις της ίδιας ΚΥΑ. Το έκθεμα αναρτάται στον καθορισμένο πίνακα της εισαγγελίας, στην θύρα της αίθουσας του ακροατηρίου και στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, καθώς επίσης γνωστοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας μας“.