Πίεση από τον Ιλχάν Αχμέτ με Επίκαιρη Ερώτηση πλέον, για το Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής

Δεν χρησιμοποιείται για τον σκοπό της παραχώρησής του στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., παραδέχεται ο κ. Τσιάρας.
ΙΛΧΑΝ-ΤΣΙΑΡΑΣ
  • Δεν χρησιμοποιείται για τον σκοπό της παραχώρησής του στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., παραδέχεται ο κ. Τσιάρας: “Η χρησιμοποίηση του ακινήτου κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που συμφωνήθηκε, θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη ακύρωση της παρούσας παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο”.

Μετά την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα στην ερώτηση του Ιλχάν Αχμέτ σχετικά με τη διάσωση του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής, και εν όψει του γεγονότος ότι μέσα από την απάντηση αφήνεται μια αόριστη προοπτική ώστε στο εγγύς μέλλον να υπάρξει “ενδελεχής μελέτη για την αξιοποίηση του κτιρίου”, ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ επανέρχεται σήμερα στο θέμα με κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης πλέον, την οποία ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα κληθεί να απαντήσει την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα, ο κ. Τσιάρας οφείλει να απαντήσει σε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα του Ιλχάν Αχμέτ, τα οποία εδράζονται στο πρόσφατο ομόφωνο Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής: 

Α) Ποια είναι η απάντηση της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), στο αίτημα του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής για την παραχώρηση του εν λόγω κτιρίου για τριάντα τουλάχιστον χρόνια στον Δήμο Κομοτηνής ώστε ο Δήμος να κινήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήματος ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, όταν δημοσιευθεί σχετική Πρόσκληση από τα αρμόδια Υπουργεία;

Β) Σκοπεύετε να εντάξετε το παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης), στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΗΛΕΚΤΡΑ» (ΦΕΚ 4813β/2022), που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων;

Πίεση από τον Ιλχάν Αχμέτ με Επίκαιρη Ερώτηση πλέον, για το Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο ΚομοτηνήςΗ απάντηση του κ. Τσιάρα στην ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ:

“Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 7449/15-09-2022 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Ιλχάν Αχμέτ, με θέμα: «ΣΟΣ για τη διάσωση του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής», θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καλύπτει τα διάφορα αιτήματα που αφορούν στην ασφάλεια των κτιρίων αρμοδιότητάς του. Το παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο κτίριο, ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ./ ν.π.δ.δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). Το συγκεκριμένο ακίνητο περιήλθε στην ιδιοκτησία του εν λόγω ν.π.δ.δ. με το αριθμ. 47441/23-06-1989 Πωλητήριο του Υπουργείου Οικονομικών, με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής. Στον προαναφερόμενο τίτλο κυριότητας αναφέρεται ρητά ότι η μη εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκε ή η χρησιμοποίηση του ακινήτου αυτού κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που συμφωνήθηκε θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη ακύρωση της παρούσας παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο. Ήδη το συγκεκριμένο ακίνητο πλέον δεν χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε, ειδικότερα μετά την μεταστέγαση των δικαστικών υπηρεσιών στο νέο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής. Επισημαίνεται ότι ήδη υπάρχει σχετική αλληλογραφία φορέων από την οποία προκύπτει ενδιαφέρον για την παραχώρηση του συγκεκριμένου ακινήτου στον Δήμο Κομοτηνής. Κατόπιν τούτων, καθίσταται σαφές ότι η περαιτέρω αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου στο εγγύς μέλλον αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Αναφορικά με τη διάσωση και αποκατάσταση των φθορών, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο μας ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα περί εργασιών συντήρησης και διατήρησης του αναφερόμενου κτιρίου. Ενδεικτικά αναφέρεται το με αριθ. οικ72884/ 10-10-2019 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης με το οποίο ζητήθηκε να ενταχθούν στον προγραμματισμό της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ (ΚτΥπ ΑΕ) επείγουσες εργασίες συντήρησης της στέγης με ενδεικτικό προϋπολογισμό 20.500,00 €. Αρμόδιος να σας ενημερώσει για την ολοκλήρωση ή μη των εν λόγω εργασιών είναι ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, ως εποπτεύουσα αρχή της ΚτΥπ Α.Ε., στον οποίο και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ως άνω Ερώτηση. Ο Υπουργός Κωνσταντίνος Τσιάρας”.

Η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε πριν από λίγο ο Ιλχάν Αχμέτ:

“ΘΕΜΑ: Παραχώρηση του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής στον Δήμο Κομοτηνής και πιθανή ένταξή του από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Κύριε Υπουργέ. Το παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο κτίριο, ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ./ ν.π.δ.δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). Το συγκεκριμένο ακίνητο περιήλθε στην ιδιοκτησία του εν λόγω ν.π.δ.δ. με το αριθμ. 47441/23-06-1989 Πωλητήριο του Υπουργείου Οικονομικών, με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής. Στον προαναφερόμενο τίτλο κυριότητας αναφέρεται ρητά ότι η μη εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκε ή η χρησιμοποίηση του ακινήτου αυτού κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που συμφωνήθηκε θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη ακύρωση της παρούσας παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο. Ήδη το συγκεκριμένο ακίνητο πλέον δεν χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε, ειδικότερα μετά την μεταστέγαση των δικαστικών υπηρεσιών στο νέο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής. Τόσο η Δημοτική αρχή της Κομοτηνής όσο και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης συμφωνούν στην αναγκαιότητα άμεσης συντήρησης, αποκατάστασης των φθορών και αναστύλωσης του κτιρίου, ώστε αυτό να μπορέσει πρωτίστως να διασωθεί, να αναδειχθεί η ιστορικότητα και η σπουδαιότητά του και επιπροσθέτως να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για την επίτευξη μίας τέτοιας χρηματοδότησης και για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, είναι το κτίριο να ανήκει – έστω και κατά παραχώρηση – στον φορέα που θα υποβάλει την αίτηση.
Μετά τα παραπάνω εκτεθέντα ερωτάσθε,
Α) Ποια είναι η απάντηση της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στο αίτημα του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής για την παραχώρηση του εν λόγω κτιρίου για 30 τουλάχιστον χρόνια στον Δήμο Κομοτηνής ώστε ο Δήμος να κινήσει την διαδικασία υποβολής αιτήματος ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, όταν δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση από τα αρμόδια υπουργεία;
Β) Σκοπεύετε να εντάξετε το Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ./ ν.π.δ.δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΗΛΕΚΤΡΑ» (ΦΕΚ 4813β/2022), που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων;

Ο ερωτών βουλευτής, Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood