Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου τελέστηκαν από τον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα, τα θυρανοίξια του ιερού παρεκκλησίου Αγίου Χρυσάνθου στην πλατεία του οικισμού Γρατινής Κομοτηνής.
Η Γρατινή είναι υπερήφανη για το συνονόματο τέκνο της, Χρύσανθο Φιλιππίδη, που υπήρξε Μητροπολίτης Τραπεζούντος και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, και έχει μείνει στην ιστορία ως ο Αρχιεπίσκοπος των τριών ΟΧΙ στου Γερμανούς κατακτητές.
Μάλιστα, εχθές, συμπληρώθηκαν εβδομήντα ένα έτη από την κοίμησή του.
Δείτε σχετικά:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ

0603fd6d 50394117908 21b9348955 o 84cbee5c 50394117933 43933c26f1 o c0736955 50394117983 48a556a8ed o 1235f531 50394806641 e557efc0a4 o 37a4d886 50394976972 e013570c03 o caa95922 50394118378 b867fafb10 o f45e7759 50394977197 19c3b7ddec o 402bf996 50394977307 52e46ff5a9 o 72b5e053 50394118658 f1468a9647 o f8e4fc6c 50394977482 1ba5cbbc27 o a05ba734 50394118888 d802eb210c o 2adf7be4 50394977642 ec70770761 o eb6d6ee3 50394977727 bd57f00f56 o 5cf1580d 50394119053 d14638a77b o 219f4e41 50394807681 a68e036876 o fcdfb456 50394978777 27622f4052 o bee1cb2c 50394808456 33c10c5959 o e50066be 50394119798 37582d10e2 o 9f00f60f 50394808366 c234de42bc o 6214fd38 50394119718 1a27c8cd81 o 6bb54cb8 50394808266 3f169c7b5c o e3477a70 50394119623 d481e37f58 o 687f98bf 50394808111 28aef2971f o c27821d3 50394119443 c6452d4b24 o cfce9018 50394978262 1493567698 o caed8b19 50394978187 f44b7d824f o 4fd941ae 50394807901 9984404392 o 4271de6a 50394978062 5138a6f429 o d70e3a7d 50394807791 11b6d89bf4 o 7dfcdb80 50394119183 e07390bd9a o 1527296c 50394119133 599a9420bf o