Τα εγκαίνια του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Μαρίνας Φαναρίου Κομοτηνής, τέλεσε σήμερα 16 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμων.
Η ιεροπραξία έλαβε χώρα σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης, και με δέουσα ευλάβεια κληρικών και λαϊκών.
Ο Επίσκοπος, συνεπικουρούμενος από ιερείς, καθαγίασε το Ιερό Θυσιαστήριο (Αγία Τράπεζα), και θυμίασε τον ναό, ευχόμενος δια μέσω αυτού να δοξολογείται ο Θεός και να ευλογείται ο λαός του.
Δείτε στιγμιότυπα από την τελετή, και εδώ, πως γίνονται τα εγκαίνια ενός Ιερού Ναού.

3d450364 50232843787 e8b707e0d6 o 82a6a4b9 50232843907 280299032a o 34a249dc 50231973453 2c9178edf0 o 889c39c0 50232844212 359e993736 o 57314b39 50231973758 6c8be0cb8f o a0e675a8 50231974258 085b6d0cc5 o 8c9956d2 50232844977 27436f1549 o 9ab81da2 50232624191 c38c919a3c o b47b28cd 50232845342 08ca74f82e o 14a01a75 50231974628 7308f44e6e o cf9e5e51 50232845632 b110a57f73 o 84bcdd21 50232845722 299b28e5a0 o 9d075978 50232845842 735b57eeed o ecad29a7 50232625096 ea07326c1a o c555b3cd 50232846167 70346deae4 o 7dc648f2 50232625296 8aea058b90 o 6bb9aefa 50232625726 083060c335 o 0874d367 50232625556 f26421614c o 57c5a317 50232625871 be3a00935f o 37c8e653 50231976403 27e30b56a7 o 84583d43 50231976633 1dce00f23e o aed42d71 50231976798 a7a75da790 o 2a94dc9b 50232848762 e0dc83d121 o 4f966554 50232627831 f42b03c625 o 79e1d6ae 50232627866 7585444184 o 23081219 50231978013 d5174074f8 o 0065af49 50231978088 aceb6ae213 o bc5c300f 50232849067 97003b0d43 o a6f32696 50232849172 2d2c65f18f o 78e3c315 50232628246 112cc26239 o d764e972 50231978218 cd1352b6f7 o d1f88f3d 50231978273 2cc547cc90 o ffd40c13 50231978303 3a548f2b4b o c77ce290 50232849347 0be7fc3f86 o b53b40a9 50232849417 99a78b330c o 69c6e946 50232849447 63ffd39743 o fb5d9ce1 50231978418 20310e432d o af15e9f5 50231978458 9ba4e9eb80 o c362860a 50231978588 f9c1863c97 o f09ebd00 50232628796 b6d9afab9e o 27eb5f11 50231978803 e98a548897 o 89f6f216 50231978878 5552ba284c o 85c69c74 50232849987 f5dd824c5d o 0b5853b2 50232629116 82f00a05df o 278e1a51 50232850067 8e0d57ef21 o 27d8a731 50232629236 cc49bff865 o fe770f1b 50232622271 0a39947ff6 o e52aabfe 50232843187 46a73b3723 o