Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 24ης Δεκεμβρίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί ἐν Ἐκκλησίᾳ πληθούσῃ, ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς, Ἐνοριακοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κομοτηνῆς. Κατ’ αὐτήν ὡμίλησε ἐπικαίρως ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σταῦρος Κολιούσης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τήν θεολογίαν περί τοῦ φωτός τῆς γνώσεως.

Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 25ης Δεκεμβρίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, πρό δέ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε διά ζώσης στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

Μετά τή Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἐπεσκέφθη ἀρχικῶς τό Γενικόν Νοσοκομεῖον Κομοτηνῆς «Σισμανόγλειον», ὅπου μετέφερε ἐγκάρδιες εὐχές ἀναρρώσεως εἰς τούς ἀσθενείς καί δυνάμεως πρός τούς συνοδούς των, ἐνῶ πρός τόν Ἀναπληρωτήν Διοικητήν τοῦ Νοσοκομείου, τήν Διευθύνουσα, τό ἱατρικό, νοσηλευτικό καί λοιπό προσωπικό ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες πάντων διά τήν προσφοράν τους εἰς τόν ὑπό τῆς ἀσθενείας μαστιζόμενον ἄνθρωπον καί τήν συμβολήν των εἰς τήν διατήρησιν τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγιείας, ἐν συνεχείᾳ δέ μετέβη στή Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων (Γηροκομεῖον) Κομοτηνῆς, ὅπου εύχήθηκε καταλλήλως στούς ἀδελφούς μας τῆς τρίτης ἡλικίας, τούς ὁποίους εὐχαρίστησε γιά τή μετάδοση τῶν ἐμπειριῶν τῆς ζωῆς, ἀλλά καί τό προσωπικό γιά τήν διακονία του.