Αδιάκοπα εργάζονται τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής, υλοποιώντας εκτεταμένο πρόγραμμα απολυμάνσεων. Μετά τον αστικό ιστό της πόλης, σειρά πήραν οι οικισμοί του Δήμου.

Σκοπός της δράσης, που διενεργείται στο πλαίσιο των συστάσεων των κρατικών οργανισμών και των μέτρων που έχει λάβει ο Δήμος Κομοτηνής, και την οποία οργανώνει και συντονίζει ο Διευθυντής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Νίκος Στεργιάδης, είναι η καθοριστική συμβολή στην αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Όλο το προσωπικό της υπηρεσίας είναι “επιταγμένο” και εργάζεται με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και κοινωνικής ευθύνης.

Την ενέργεια επιβλέπει καθημερινά προσωπικά ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης, που ενημερώνεται αδιάλειπτα και δίνει σχετικές οδηγίες.

Θυμηθείτε τις απολυμάνσεις που έχουν ήδη γίνει στην πόλη της Κομοτηνής: εδώ, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ.

Δείτε φωτογραφίες από την απολύμανση στον οικισμό Υφαντών: