Πρωτόκολλο αδελφοποίησης συνυπέγραψαν οι Δήμαρχοι Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης και Μέσα Γειτονιάς της Λεμεσού Κύπρου, Δώρος Αντωνίου Αββάς, στο πλαίσιο επίσκεψης αντιπροσωπείας του Δήμου από τη Θράκη, στη μεγαλόνησο.

Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης, οι δύο Δήμαρχοι αναλαμβάνουν:

  • Την υποχρέωση να αναπτύξουν μόνιμες σχέσεις μεταξύ των Δήμων, να προωθήσουν σε όλους τους τομείς τις ανταλλαγές μεταξύ των δημοτών τους, ώστε μέσα από μια καλύτερη αμοιβαία κατανόηση να εδραιωθεί το ζωντανό πνεύμα της ευρωπαϊκής αδελφοσύνης, να συνενώσουν τις προσπάθειες τους προκειμένου να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους στην επιτυχία του σημαντικού αυτού εγχειρήματος για την ειρήνη και την ευημερία των πόλεων τους.
  • Να διατηρήσουν τους μόνιμους δεσμούς μεταξύ των κυβερνήσεων των Δήμων τους, προκειμένου να προωθούν το διάλογο, να ανταλλάζουν τις εμπειρίες τους και να εκτελούν όλες τις από κοινού δραστηριότητες, οι οποίες ενδέχεται να προάγουν την αμοιβαία βελτίωση σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.

Στην αποστολή του Δήμου Κομοτηνής συμμετείχαν επίσης μεταξύ άλλων η πρόεδρος της ΔΚΕΠΠΑΚ Νατάσα Λιβεριάδου, η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Σοφία Μενεσελίδου, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Νίκος Φακιρίδης, και ο δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Εμείς…η πόλη», Μιχάλης Πολιτσάκης.