ΔΕΣΠΟ 11Στις επετειακές εκδηλώσεις προς τιμήν και μνήμην του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα, Ιδρυτού και Προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, στον φερώνυμο Ιερό Ναό Δασούπολης της μεγαλονήσου, παρέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων.

Την παραμονή της εορτής ο Ιεράρχης χοροστάτησε στην Ακολουθία του Εσπερινού, από κοινού με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας κ.κ. Γρηγόριο, ενώ την κυριώνυμο ημέρα, στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, απηύθυνε τον χαιρετισμό:

«Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Χριστοῦ Διακονία, Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες, Λαέ τοῦ Κυρίου περιούσιε καί εὐλογημένε.

Ἡ Μήτηρ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Εκκλησία, συγχαίρει σήμερα μέ τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς της, τῆς ἀγομένης εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Βαρνάβα.

Σεπτῇ Πατριαρχικῇ Ἐντολῇ, εὐρισκόμεθα σήμερα ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς ἐκ προσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ ὡσαύτως ἄγοντος τά τετιμημένα Ὀνομαστήριά Του, προκειμένου νά μεταφέρουμε σέ Σάς, Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής καί πάσης Κύπρου, ἀλλά καί στούς ἀδελφούς συνεπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς μεγαλονήσου, στόν κλῆρο καί στόν εὐλογημένο λαό τοῦ Θεοῦ τίς εὐχές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τοῦ Προκαθημένου του προσωπικώς, γιά ἔτη πολλά, καλλίκαρπα, θεοφώτιστα καί παραγωγικά, ὁδηγούντα τό πλήρωμα τῆς κατά Κύπρον Ἐκκλησίας εἰς λιμένας εὐδίους σωτηρίας καί ἁγιότητος.

Ἀπό τῆς ἀκριτικῆς Θράκης, εἰς ἥν ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μᾶς ἔταξε Μακαριώτατε ὅπως διακονήσωμεν τήν Ἐκκλησίαν καί τόν εὐλαβῆ λαόν Της, ἤλθομεν εἰς τήν μαρτυρικήν Κύπρον, τῆς ὁποίας σημαντικό μέρος τοῦ ἐδάφους εἶναι ἀκόμη κατειλημμένο, κομίζοντες τό μήνυμα τῆς ἀδελφικῆς συμπαραστάσεως, τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί τῆς ἀνυποκρίτου συμπαρατάξεως μαζί σας στούς ἀγῶνες τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, στούς ὁποίους ἡ ἐθναρχοῦσα πάντοτε Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς μεγαλονήσου δίδει τό παρόν. Πάντοτε ὁ λαός μας στάθηκε στό πλευρό τῶν ἀδελφῶν Κυπρίων, ὅταν ἡ ανάγκη τό ἐκάλεσε.

Θά ἤθελα δέ νά Σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ὅλοι ἐμεῖς, κλῆρος καί λαός, δέον ὅπως θεωρούμεθα συμπαραστάτες καί συγκυρηναῖοι στό σταυρό ποί σηκώνετε σαράντα χρόνια τώρα. Σταυρό στόν ὁποῖο ἤλθαν νά προστεθοῦν καί πρόσφατα προβλήματα, τά ὁποῖα ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα ἀσφαλώς τά βιώσαμε, καί συνεχίζουμε νά τά αἰσθανόμαστε, πιό ἔντονα καί πιό βασανιστικά. Γι’ αὐτό ἄλλωστε καί μποροῦμε νά σᾶς καταλάβουμε καλλίτερα.

Τά προβλήματα αὐτά καλώς γνωρίζει, καί ἐν μέρει ἔχει ἀντιμετωπίσει ἡ μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, στήν ἱστορική διαδρομή τῶν δεκαοκτώ περίπου αἰώνων, τήν ὁποία ἥδη ἔχει διαγράψει. Προβλήματα καί δοκιμασίες στή δίνη τῶν ὁποίων μία μόνο παρηγορία ὑπάρχει, ἡ προσευχή, καί μία μόνο ἀπολυτρωτική δύναμη ὑφίσταται, ἡ βοήθεια τῆς πανσθενοῦς χειρός τοῦ Ὑψίστου. Καί εἶναι ἀσφαλώς ἡ σημερινή θρονική ἑορτή τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς θείας ἐνισχύσεως καί ἀρρωγῆς, ἀλλά καί σημεῖον μέγα ἐκ τοῦ ὁποίου ὅλοι μποροῦμε νά φρονηματιστοῦμε καί νά παραδειγματιστοῦμε. Ἑορτή λαμπρή, μέ πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν τᾶξιν κεκοσμημένη, πνευματοφόρος καί ἐπιστηρικτική.

Μεταφέροντας τίς εὐχές καί τήν εὐλογία τῆς Σεπτῆς Κορυφῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπό τοῦ ὡσαύτως μαρτυρικοῦ ἀλλά καί πάντοτε φεγγοβόλου Φαναρίου, εὐχόμεθα ὅπως ὁ ἅγιος προστάτης τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τοῦ ὁποίου σήμερα τήν ἱερά μνήμη πανηγυρίζουμε, σκέπῃ τόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς Μεγαλονήσου, φωτίζῃ καί διακυβερνᾷ τούς ποιμένες καί τό ποίμνιο, ἰδιαιτέρως δέ χαριτώνῃ καί στηρίζῃ τήν Ἱερά Σύνοδο καί τόν Ἅγιο Πρόεδρό της, ἐσάς Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα, στό δύσκολο καί θεοφιλές ἔργο Σας, εἰς μακρότητα ἡμερῶν καί εἰς ἔργα οἰκοδομῆς τοῦ κατά Κύπρον ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου».

ΔΕΣΠΟ 15

ΔΕΣΠΟ 14

ΔΕΣΠΟ 13

ΔΕΣΠΟ 12

ΔΕΣΠΟ 11

ΔΕΣΠΟ 10

ΔΕΣΠΟ 9

ΔΕΣΠΟ 8

ΔΕΣΠΟ 7

ΔΕΣΠΟ 6

ΔΕΣΠΟ 5

ΔΕΣΠΟ 4

ΔΕΣΠΟ 3

ΔΕΣΠΟ 2

ΔΕΣΠΟ 1