Την Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που διεξήχθη από Ανθυπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, και της οποίας το σενάριο για πρώτη φορά προέβλεπε υποδειγματική ανάπτυξη περιοχής διοικητικής μέριμνας Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, παρακολούθησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής.

Ο Αρχηγός είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους ασκούμενους ανθυπολοχαγούς να εκπαιδεύονται στα αντικείμενα:
– Διαχείρισης Απωλειών Υγείας σε Σταθμούς Διαλογής, και Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας, το οποίο και επιστρατεύτηκε για τον σκοπό αυτό.
– Ανάπτυξης Σταθμού Ανεφοδιασμού, Σημείου Διαλογής Υγειονομικού, Μικτού Σημείου Εφοδιασμού και Διμοιρίας Αρτοποίησης.

Επίσης πραγματοποιήθηκε επίδειξη περισυλλογής Βαρέως Τεχνικού Υλικού, η οποία μεταξύ άλλων περιλάμβανε ανύψωση και ρυμούλκηση αρμάτων LEO2A4, ανύψωση Τεθωρακισμένου Οχήματος Μεταφοράς Προσωπικού Μ113, και επαναφορά ανατραπέντος άρματος Μ60Α1 και επί τόπου επισκευή του από Κινητές Ομάδες Επισκευών.