Αυξημένος κατά 2,19% παρουσιάζεται ο αριθμός των αμπελιών την ελληνική επικράτεια, βάσει τις υποβληθείσες Δηλώσεις Συγκομιδής της περιόδου 2018/2019 (25.385, έναντι 24.843 της περιόδου 2017/2018).

Όσον αφορά τη γεωγραφική εξέλιξη της υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής, σημαντικές αυξητικές τάσεις σε στρέμματα παρουσιάζουν οι περιφέρειες Αν. Μακεδονίας Θράκης (+27,12%), Κεντρικής Μακεδονίας (+18,08%), Δυτικής Μακεδονίας (+11,96%), Πελοποννήσου (+9,88%) και Αττικής (+7,22%), ενώ μείωση παρουσιάζει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (-1,21%).

Παράλληλα αυξημένος κατά 7,25% είναι και ο αριθμός των στρεμμάτων (280.400 στρ. το 2018-2019, έναντι 261.452 στρ. το 2017-2018) και κατά 5,48% οι εισκομισθείσες ποσότητες σε kg (239.091.274 kg το 2018-2019 έναντι 226.669.122 kg το 2017-2018).

Η συγκομισθείσα ποσότητα σταφυλιών αντιστοιχεί σε 1.745.000 HL περίπου οίνου, γεγονός που σημαίνει ότι 800.000 HL έως 1.000.000 HL οίνου αφορούν την λεγόμενη χωρική οινοποίηση.

Η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων εκτιμά ότι η κατά τα άλλα μικρή αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι για φέτος πρώτη φορά υποχρέωση υποβολής ψηφιακής Δήλωσης Συγκομιδής είχαν και τα μικρά οινοποιεία για την σταφυλική τους παραγωγή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή ψηφιακής Δήλωσης Παραγωγής.

Ωστόσο παραμένει αναπάντητο το ερώτημα του πώς αξιολογείται αυτή η τεράστια απόκλιση μεταξύ των υπόχρεων υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής που ανέρχονται σε 120.000 εκμεταλλεύσεις περίπου (160.000 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, μείον 40.000 που κατέχουν κάτω από ένα στρέμμα και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής) και των υποβαλλομένων Δηλώσεων Συγκομιδής.