Εγκρίθηκε το Γ´ Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το «Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης Βιστωνίδας και Οριοθέτηση–Καθορισμό Αιγιαλού-Παραλίας» στην Π.Ε. Ροδόπης, και η μελέτη ξεκινάει σύντομα.
Η λίμνη Βιστωνίδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και ανήκει στο Εθνικό Πάρκο της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.
Μέσω του συγκεκριμένου έργου, προϋπολογισμού 650.000€ περίπου, στόχος είναι η διαφύλαξη της βιωσιμότητας της λίμνης και η αξιοποίηση της, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, ώστε να αποτελεί προστιθέμενη αξία για τόπο και την οικονομία του.
Η μελέτη του διαχειριστικού σχεδίου της λίμνης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής, θα παρουσιάζεται σταδιακά, και θα συμπεριλαμβάνει διαβούλευση με πολίτες και τοπικούς φορείς.