Σχετικά με το πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων καθώς και προϊόντων ζωικής προέλευσης, και σε συνδυασμό με τα μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της επιδημίας του κορωνοϊού Covid-19, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ  ανακοινώνει ότι:
 1. Η υλοποίησή του έργου υποχώρησε σημαντικά λόγω εφαρμογής των παραπάνω μέτρων.
 2. Με την είσοδό μας στη φάση της μερικής χαλάρωσης, η εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να συνεχιστεί με τους ίδιους (όπως και πριν την επιδημία), αλλά και ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς.
 3. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία έτη, ήτοι μέχρι τις 4/7/2022 και περιλαμβάνει:
 • Περισυλλογή και διαχείριση πτωμάτων βοοειδών και αιγοπροβάτων από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, και λήψη δειγμάτων εγκεφάλων για όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών, και στα αιγοπρόβατα άνω των 18 μηνών.
 • Περισυλλογή και διαχείριση πτωμάτων όλων των ειδών και ηλικιών των ζώων από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, Δημόσιες ή Δημοτικές εκτάσεις, εκτός αστικών ιστών ή οικισμών.
 • Περισυλλογή και διαχείριση προϊόντων ή υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης που έχουν κατασχεθεί από τις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές και δεν έχει ανευρεθεί ο κάτοχός  τους.
 1. Υλοποίηση του προγράμματος:
 • Οι κτηνοτρόφοι επικοινωνούν με την υπεύθυνη εταιρεία ως εξής: Σε Δράμα-Καβάλα-Έβρο, στο τηλέφωνο 210-8960100, Υπεύθυνη Εταιρεία KAFSIS-ΚΡΕΚΑ / Σε Ξάνθη-Ροδόπη στο τηλέφωνο 25416-00500 (εσωτ. 5), Υπεύθυνη Εταιρεία, Α. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Η περισυλλογή των νεκρών ζώων και προϊόντων γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας,  εντός 24 ωρών (όταν  πρέπει να ληφθεί δείγμα), και εντός 48 ωρών στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
 • Τα νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα θα πρέπει να φέρουν σήμανση (ενώτιο ή ηλεκτρονικό βώλο). Ειδικά τα βοοειδή θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ (ΟΠΣ-Κ).
 • Η περισυλλογή και η μεταφορά των νεκρών ζώων που τυγχάνουν αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, θα γίνονται μετά την επίσκεψη των αρμοδίων ελεγκτών και την εκτίμηση της ζημιάς.
 • Ο κτηνοτρόφος παραδίδει στον ανάδοχο το διαβατήριο του ζώου (βοοειδές) ή συμπληρωμένο απόσπασμα του μητρώου της εκμετάλλευσης για τα αιγοπρόβατα.
 • Οι κτηνοτρόφοι δεν  επιβαρύνονται με καμία δαπάνη μεταφοράς ή αποτέφρωσης, αφού όλα τα έξοδα καλύπτονται από το πρόγραμμα.
 • Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (καθαρισμό, απολύμανση εξοπλισμού, οχημάτων μεταφοράς και προσωπικού), πριν και μετά την είσοδο ή έξοδο από την εκμετάλλευση, για την αποτροπή διασποράς λοιμωδών νοσημάτων.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν υπάρχει υπόνοια ύπαρξης σοβαρού μεταδοτικού νοσήματος, πρέπει να ειδοποιείται άμεσα η Κτηνιατρική Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει παράλληλα να τηρούνται και όλες οι οδηγίες των υγειονομικών αρχών για την πανδημία.
Περισσότερες πληροφορίες, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα: 25213-51221 (ΔΡΑΜΑ), 25135-03420 (ΚΑΒΑΛΑ), 25413-50372 (ΞΑΝΘΗ), 25313-50458 (ΡΟΔΟΠΗ), 25513-57190 (ΕΒΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ), 25520-27946 (ΕΒΡΟΣ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ), και με τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.