Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ η Απόφαση περί του καθορισμού των περιόδων συγκομιδής και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων έτους 2020.

Σύμφωνα με την Απόφαση, επιτρέπεται στους κατόχους αγροτικών προϊόντων η αυθημερόν μεταφορά των προϊόντων τους από τους χώρους συλλογής (αγρούς) προς τα κέντρα συγκέντρωσης, τους χώρους αποθήκευσης ή τα εργοστάσια επεξεργασίας αυτών, με χρήση φορτηγών Ι.Χ. και ογκομετρικών οχημάτων μεταφοράς (silo) που συνοδεύουν θεριζοαλωνιστικές μηχανές και συλλεκτικές μηχανές βάμβακος, τεύτλων, τομάτας, κ.λπ., κατά τις χρονικές περιόδους συγκομιδής τους, οι οποίες για όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθορίζονται ως εξής:

  • Σιτηρά, Αραβόσιτος, Ελαιοκράμβη, Ηλίανθος κ.ά. που συλλέγονται με θεριζοαλωνιστικές μηχανές: από 1 Ιουνίου έως και 30 Νοεμβρίου 2020.
  • Τομάτα μεταποίησης: από 10 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου 2020.
  • Βαμβάκι, Σακχαρότευτλα: από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020.