Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσε ως εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου Smart Circular Procurement-«CircPro»/Έξυπνες διαδικασίες Κυκλικών Προμηθειών, τη δεύτερη κατά σειρά Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG). Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην προώθηση της μετάβασης των Περιφερειών των εταίρων σε εθνικές και περιφερειακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία (Circular Economy), αυξάνοντας την εφαρμογή των κυκλικών προμηθειών. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο κ. Πολίτης Αλέξης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, μέλη του Steering Group του έργου, εκπρόσωποι από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΜ-Θ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, την εταιρεία Συστήματα Sunlight Recycling, καθώς και εκπρόσωποι του τεχνικού συμβούλου του ΠΤΑ/ΑΜ-Θ για την υποστήριξη του έργου. Σκοπός της συνάντησης ήταν ο εντοπισμός ορθών πρακτικών προμηθειών που περιλαμβάνουν στοιχεία κυκλικών και πράσινων κριτηρίων, μέσα από την παρουσίαση των διδαγμάτων και παραδειγμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 2ης Διαπεριφερειακής Συνάντησης εταίρου του έργου, και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καλές πρακτικές. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν παραδείγματα προμηθειών εντός της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, μέσα από τις εμπειρίες εκπροσώπων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως καλές πρακτικές ενσωμάτωσης κριτηρίων πράσινης ή/και κυκλικής οικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή έγιναν οι παρουσιάσεις για την περίπτωση του ΔΠΘ σε ότι αφορά την ενσωμάτωση πράσινων δημόσιων προμηθειών, καθώς και για τα παραδείγματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. Χρήσιμες ήταν και οι πληροφορίες που δόθηκαν αναφορικά με τα αποτελέσματα ενός άλλο έργου του Προγράμματος Interreg EUROPE, του CESME, το οποίο αφορά την κυκλική οικονομία στις ΜμΕ και τη χρηματοδότησή τους, και στο οποίο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα υλοποίησης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προτάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς και τοποθέτηση επί προβληματισμών και θεμάτων που αφορούν στο αντικείμενο του έργου, αλλά και στα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν σε ότι αφορά τις εργασίες της παρούσας περιφερειακής ομάδας εφαρμογής του έργου «CircPro». Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CircPro, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE, παρέχονται στην ιστοσελίδα www.interregeurope.eu/circpro/