Ως μία από τις πέντε Περιφέρειες της Ευρώπης που θα λάβουν τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την υλοποίηση σχεδιαζόμενων αναπτυξιακών τους έργων, επιλέχθηκε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από υποψηφιότητα που υπέβαλε στον ΟΟΣΑ και στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio).

Η πρόταση που κατέθεσε η Περιφέρεια ΑΜ-Θ αφορά στο έργο “Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Οροσειράς της Ροδόπης και Ποταμού Νέστου”, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, βελτίωσης της προσβασιμότητας και ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης στην εν λόγω περιοχή.

Το προτεινόμενο έργο αξιολογήθηκε θετικά καθώς αφορά σε μία περιοχή που παρουσιάζει περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, διασυνοριακότητα και πολιτιστική ποικιλομορφία.

Για την οριοθέτηση του ακριβούς πλαισίου της συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ και τον ΟΟΣΑ, τριμελές κλιμάκιο του διεθνούς οργανισμού, αποτελούμενο από υψηλόβαθμα στελέχη με ειδίκευση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, τον κ. Matthieu Cahen, επικεφαλής του έργου από τη Γαλλία, την κ. Fleur D’Souza από τη Νέα Ζηλανδία και τον κ. Άγγελο Μπίνη από την Ελλάδα, επισκέφθηκε την έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή και είχε συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας.

oosa oxe rodopis nestou 2Σε δηλώσεις του ο κ. Μέτιος τόνισε: «Η συνεργασία που καταφέραμε να έχουμε με έναν διεθνή οργανισμό με μακρά πείρα σε καλές πρακτικές για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, όπως είναι ο ΟΟΣΑ, συνιστά μια πρόκληση που θέτει ψηλά τον πήχη για την Περιφέρειά μας. Πολύ περισσότερο που η συνεργασία μας θα αφορά σε μία μέθοδο υλοποίησης έργων που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι με συστηματική δουλειά μπορούμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα και να διαμορφώσουμε μια καλή πρακτική που θα θελήσουν να υιοθετήσουν και άλλες Περιφέρειες στη χώρα μας».

Η οικονομική και κοινωνική ευημερία, και η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν από τους στόχους του ΟΟΣΑ, που ιδρύθηκε το 1961, έχει έδρα το Παρίσι και αριθμεί 36 μέλη-κράτη από την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία και την Ωκεανία.

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG Regio) είναι υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης και της απασχόλησης.