Σε πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο “Περιαγωγή νέων ανθρώπων”, μαζί με τη ΜΚΟ του Βελγίου “Thinkout”, θα συμμετάσχει ο “Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης”.

Στόχος του έργου είναι “να προσφέρει κοινωνική και πολιτική συμμετοχή, ενθαρρύνοντας τους νέους με πολυπολιτισμική, βιωματική, και ουσιαστική μάθηση”.

Χάρη στο έργο, “οι νέοι θα έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και εμπειρία στον τομέα αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο ενεργά σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και στην πολιτική, και να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στις κοινότητές τους”.

Το έργο θα υλοποιηθεί στις 14-18 Απριλίου 2020 στην Κομοτηνή, θα φιλοξενηθεί από τον Σύλλογο Επιστημόνων Δυτικής Θράκης, και “θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις, μελέτες και σεμινάρια κατάρτισης μεταξύ των νέων της ΜΚΟ “Thinkout” και νέων της περιοχή μας”, ενώ “σημαντικοί ομιλητές και εκπαιδευτικοί από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν επίσης στο πρόγραμμα ως φιλοξενούμενοι”.

Συνολικά θα λάβουν μέρος εννέα νέοι ηλικίας 18-25 ετών που μιλούν καλά αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους για το έργο, του Συλλόγου Επιστημόνων Δυτικής Θράκης:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28η Φεβρουαρίου 2020.