Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, παρουσιάστηκε στο υπουργείο δικαιοσύνης, παρουσία του υπουργού δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Μιχάλη Καλογήρου.

osddypp24Το έργο, συνολικού κόστους 8,4 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά 41 δικαστικούς φορείς της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Χαλκίδας.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, που παρέχει υψηλές δυνατότητες, με στόχο την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης, τη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων, την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους δικηγόρους, καθώς και τη μείωση του φόρτου των δικαστικών υπαλλήλων και του λειτουργικού κόστους του δικαστικού συστήματος.

Πρόθεση του Υπουργείου είναι να παρασχεθεί κάθε δυνατή στήριξη προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που παρέχονται από το Σύστημα, μέσω της ανάπτυξης ενός διοικητικού σχήματος που θα επισπεύδει τις απαραίτητες ενοποιήσεις διαδικασιών, θα διαγιγνώσκει τις προσήκουσες νομοθετικές αλλαγές, και θα υποστηρίζει κάθε ανάγκη διαλειτουργικότητας.