Παρατηρήσεις προς το ΥΠΕΝ από το ΤΕΕ Θράκης για το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Επιστολή με τις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Θράκης όσον αφορά την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Εξοικονομώ–Ανακαινίζω για Νέους», απέστειλε στον Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δημήτρης Λουρίκας.
ΛΟΥΡΙΚΑΣ ΤΕΕ

Επιστολή με τις παρατηρήσεις του ΤΕΕ Θράκης όσον αφορά την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Εξοικονομώ–Ανακαινίζω για Νέους», απέστειλε στον Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δημήτρης Λουρίκας.

Στην επιστολή εκφράζεται η ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ένταξη στην “οικογένεια” του “Εξοικονομώ” ειδικού προγράμματος για  τους νέους, ωστόσο παράλληλα επισημαίνεται η αναγκαιότητα παρέμβασης σε επιμέρους σημεία, όπως:

  1. “Το bonus αποκέντρωσης, το οποίο σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος προβλέπεται σε Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 28549/17.04.2019 στο χώρο της Θράκης αναφέρεται πληθυσμός 371.208 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 2011. Στην παραπάνω Υ.Α. αναλύεται ο χωρισμός των Δήμων σε Δημοτικές Ενότητες και των Δημοτικών Ενοτήτων σε Κοινότητες.

Αν ακολουθήσουμε τον ορισμό της Δημοτικής Ενότητας (κάτω των 2.000 κατοίκων), τότε στο χώρο της Θράκης τα κριτήρια πληρούν μόλις 4 Δημοτικές Ενότητες, 2 στην Π.Ε. Ροδόπης, 2 στην Π.Ε. Ξάνθης και καμία στην Π.Ε. Έβρου. Σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός πληθυσμός – στόχος είναι 4.290 κάτοικοι ή 1,15% του συνολικού πληθυσμού.

Αν ακολουθήσουμε τον ορισμό της Κοινότητας (κάτω των 2.000 κατοίκων), τότε τα κριτήρια καλύπτουν 191 Κοινότητες. 85 στην Π.Ε. Ροδόπης, 27 στην Π.Ε. Ξάνθης και 79 στην Π.Ε. Έβρου. Σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός πληθυσμός – στόχος είναι 107.926 κάτοικοι ή 29,05% του συνολικού πληθυσμού.

Συμπερασματικά αν πρόθεση του προγράμματος είναι να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους τότε θα πρέπει να επικρατήσει η έννοια της Κοινότητας με αποτέλεσμα την  ταυτόχρονη αύξηση των δυνητικών δικαιούχων αυτού.

  1. Το ποσοστό επιχορήγησης στο σκέλος «Ανακαινίζω» τονίζεται ότι είναι οριζόντια για όλους 30%, ενώ για την ίδια συμμετοχή σε περίπτωση δανειοδότησης το 50% είναι άτοκο.

Προτείνεται η εξέταση αύξησης του ποσοστού επιχορήγησης, ενώ κρίνεται αναγκαία η κάλυψη σε ποσοστό 100% του επιτοκίου της δανειακής σύμβασης.

  1. Προτείνεται η πρόβλεψη προκαταβολής της δημόσιας συμμετοχής προς τους αναδόχους – προμηθευτές των έργων, στο πρότυπο του Προγράμματος Εξοικονομώ 2021, βοηθώντας ουσιαστικά στην ταχεία υλοποίηση των έργων και κατ’ επέκταση στην απορρόφηση των πόρων του προγράμματος.
  2. Λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους των υλικών και των ελλείψεων στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, προτείνεται η αύξηση στους προϋπολογισμούς των προτάσεων σε ποσοστό 20%.

Με τις παραπάνω βελτιώσεις πιστεύουμε ότι ενισχύεται ο βασικός στόχος του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους».

Η εγκατάσταση αλλά και η παραμονή της νεολαίας στον τόπο της”.

Παρατηρήσεις προς το ΥΠΕΝ από το ΤΕΕ Θράκης για το «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»Ολόκληρη η επιστολή:

“ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

Προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα

Θέμα:  Σχόλα – προτάσεις του ΤΕΕ Θράκης επί της διαβούλευσης, αναφορικά με τη προδημοσίευση του οδηγού του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αρχικά θα θέλαμε να εκφράσουμε τη χαρά μας γιατί η οικογένεια του Εξοικονομώ, του πλέον πετυχημένου προγράμματος όπως φαίνεται από την τεράστια ανταπόκριση που έχει στις πλατιές μάζες, μεγαλώνει. Μεγαλώνει δίνοντας αυτή τη φορά τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους και να τις ανακαινίσουν.

Στα πλαίσια της διαβούλευσης, έχοντας και την εμπειρία των προηγουμένων αντίστοιχων προγραμμάτων, καταθέτουμε τα παρακάτω σχόλια – προτάσεις πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην επιτυχία του προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  1. Bonus αποκέντρωσης

Στην ενότητα ΕΝΙΣΧΥΣΗ αναφέρεται χαρακτηριστικά «Για αιτήσεις όπου η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων (Βλ. Παράρτημα), προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +15% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης.» 

Στο παράρτημα όμως της προδημοσίευσης γίνεται αναφορά όχι σε Δημοτική Ενότητα αλλά σε Κοινότητες.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 28549/17.04.2019 στο χώρο της Θράκης αναφέρεται πληθυσμός 371.208 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

Αν ακολουθήσουμε τον ορισμό της Δημοτικής Ενότητας (κάτω των 2.000 κατοίκων), τότε τα κριτήρια πληρούν μόλις 4 Δημοτικές Ενότητες, 2 στην Π.Ε. Ροδόπης, 2 στην Π.Ε. Ξάνθης και καμία στην Π.Ε. Έβρου. Σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός πληθυσμός – στόχος είναι 4.290 κάτοικοι ή 1,15% του συνολικού πληθυσμού.

Αν ακολουθήσουμε τον ορισμό της Κοινότητας (κάτω των 2.000 κατοίκων), τότε τα κριτήρια καλύπτουν 191 Κοινότητες. 85 στην Π.Ε. Ροδόπης, 27 στην Π.Ε. Ξάνθης και 79 στην Π.Ε. Έβρου. Σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός πληθυσμός – στόχος είναι 107.926 κάτοικοι ή 29,05% του συνολικού πληθυσμού.

Συμπερασματικά αν πρόθεση του προγράμματος είναι να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους τότε θα πρέπει να επικρατήσει η έννοια της Κοινότητας με αποτέλεσμα την  ταυτόχρονη αύξηση των δυνητικών δικαιούχων αυτού.

  1. Ποσοστό επιχορήγησης και ίδια συμμετοχή σκέλους «Ανακαινίζω».

Το ποσοστό επιχορήγησης στο σκέλος «Ανακαινίζω» τονίζεται ότι είναι οριζόντια για όλους 30%, ενώ για την ίδια συμμετοχή σε περίπτωση δανειοδότησης το 50% είναι άτοκο.

Προτείνεται η εξέταση αύξησης του ποσοστού επιχορήγησης, ενώ κρίνεται αναγκαία η κάλυψη σε ποσοστό 100% του επιτοκίου της δανειακής σύμβασης.

  1. Πρόβλεψη προκαταβολής στους αναδόχους των έργων.

Προτείνεται η πρόβλεψη προκαταβολής της δημόσιας συμμετοχής προς τους αναδόχους – προμηθευτές των έργων, στο πρότυπο του Προγράμματος Εξοικονομώ 2021, βοηθώντας ουσιαστικά στην ταχεία υλοποίηση των έργων και κατ’ επέκταση στην απορρόφηση των πόρων του προγράμματος.

  1. Προϋπολογισμός προτάσεων.

Λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους των υλικών και των ελλείψεων στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, προτείνεται η αύξηση στους προϋπολογισμούς των προτάσεων σε ποσοστό 20%.

Πιστεύοντας κ. Υπουργέ,

Ότι οι προτάσεις μας ενισχύουν το βασικό στόχο του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», ο οποίος θεωρούμε ότι είναι η εγκατάσταση αλλά και η παραμονή της νεολαίας στον τόπο της, είμαστε στη διάθεση, τη δική σας και των συνεργατών σας, για κάθε διευκρίνηση.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-Θράκης Δημήτριος K. Λουρίκας”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood