Παρατείνεται ως στις 28/02/2019, η προθεσμία για τη δήλωση από τους εργοδότες στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», των μεταβολών των αποδοχών των εργαζομένων τους, μετά την αύξηση από αύριο 1 Φεβρουαρίου, του κατώτατου μισθού.

Συγκεκριμένα, έως τις 28/02/2019, οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν υποβάλει το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες.

Η προθεσμία παρατείνεται για να διευκολυνθούν και να ολοκληρώσουν ομαλά τη διαδικασία υποβολής του εντύπου όλες οι υπόχρεες επιχειρήσεις.