Άλλη μία παράταση αποφασίστηκε, για το μέτρο της υποχρεωτικής προσκόμισης αρνητικού τεστ μοριακού ελέγχου (PCR test) 72 ωρών για covid-19, που να έχει διενεργηθεί στη χώρα προέλευσης, για όλους τους εισερχόμενους στην Ελλάδα δια των χερσαίων συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του συνοριακού σταθμού Νυμφαίας Κομοτηνής.
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά και στους Έλληνες πολίτες, και στους έχοντες άδεια διαμονής στη χώρα μας.
Η νέα παράταση ισχύει έως και τις 8 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.