Την παράταση ως τις 21 Αυγούστου, των ισχυόντων μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, ορίζει νέα ΚΥΑ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Υπενθυμίζεται πως τα εν λόγω μέτρα είναι τα εξής:

  • Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να παρίσταται εντός του χώρου λατρείας, προκύπτει από την τήρηση της αναλογίας ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ. επιφάνειας, με ελάχιστη απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα πεντακόσια τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρισταμένων ορίζεται ο αριθμός εκατό.
  • Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τις Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και τους λοιπούς χώρους εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας. Ο αριθμός επισκεπτών που μπορούν να δέχονται ημερησίως (χωρίς διανυκτέρευση), δεν μπορεί να υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ. του Καθολικού της Ιεράς Μονής ή του κεντρικού χώρου λατρείας του Μοναστηριού ή του χώρου εγκαταβίωσης, με ανώτατο όριο τα εκατό άτομα.