Μετά από παρεμβάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, δόθηκε παράταση μέχρι 31-05-2020 για τη διάνυση της κανονικής άδειας (υπόλοιπα έτους 2019) του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

b59feca8 poasi paratasi