Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και του υφυπουργού Κώστα Σκρέκα, παρατείνεται κατά έναν μήνα η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020 (ΕΑΕ 2020).
Κατόπιν της απόφασης αυτής, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ, ορίζεται η Παρασκευή 15 Ιουνίου 2020 αντί της 15ης Μαΐου που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Επίσης, με την ίδια απόφαση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης, η 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Σάββατο, αντί της 31ης Μαΐου.
Η παραπάνω απόφαση ελήφθη κατόπιν αξιοποίησης του εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ/2020/501 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.