Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, όλοι οι μαθητές και απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση.

Η προθεσμία αυτής της υποβολής παρατείνεται έως και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υποβάλει την Αίτησή τους μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των αντίστοιχων ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων.

Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα, οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.