Στην τελευταία συνεδρίαση του δ.σ. του ΕΦΚΑ εγκρίθηκε η πρόταση της ΕΣΑμεΑ για παράταση τριών μηνών, της καταβολής των προνοιακών παροχών που συνδέονται με την αναπηρία, όλων των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και η ασφαλιστική ικανότητα, λόγω της αναβολής των συνεδριάσεων των ΚΕΠΑ μέχρι τις 30 Απριλίου.

Η αναστολή περιλαμβάνει τις συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών για εξέταση:
α) παράτασης αναπηρικών συντάξεων.
β) παράτασης χορήγησης προνοιακών παροχών.
γ) παράτασης χορήγησης επιδομάτων λόγω αναπηρίας.
δ) παράτασης χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στις περιπτώσεις αναπηρίας.

Η εν λόγω ρύθμιση θα εφαρμόζεται για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, τις προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. Παράλληλα παρατείνεται ισόχρονα και η ασφαλιστική ικανότητα των εν λόγω ασφαλισμένων.