Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Κομοτηνής:

“Στo πλαίσιo της υλοποίησης του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Παραλίας Μέσης” σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο και η Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής θα προβεί στην ακύρωση του παλαιού δικτύου στις 25/11/2020.

Καλούνται όλοι οι δημότες που έχουν κατοικίες στην Παραλία Μέσης να προβούν στη σύνδεση των κατοικιών τους με το νέο δίκτυο, προκειμένου να συνεχιστεί η υδροδότησή τους.

Έπειτα από επικοινωνία με το Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής οι δημότες υποχρεούνται να συμπληρώσουν την βεβαίωση μετακίνησης έτσι ώστε να μεταβούν στην εξοχική κατοικία.

Στην βεβαίωση μετακίνησης θα αναγράφεται το εξής: Έπειτα από δελτίο τύπου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. υποχρεώνομαι να μεταβώ στην Παραλία Μέσης για να συνδεθώ από το παλαιό δίκτυο στο νέο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Επιπλέον με τη σύνδεση στο νέο δίκτυο υποχρεούστε να παραδίδετε στην Υπηρεσία το παλιό υδρόμετρο και ο αριθμός του καινούριου”.