Παραιτηθεῖτε Μακαριώτατε ἄν δέν μπορεῖτε νά ἡγηθεῖτε

Ὅλα ὅσα συμβαίνουν στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνιστοῦν μία ἄτυπη πρόταση μομφῆς κατά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
9ff0522e-d7ea-4b12-80bf-20ec5241f04f

Η αιδήμων καί παρατεταμένη σιωπή τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά λάβει σαφῆ καί κατηγορηματική θέση γιά τό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν τό ὁποῖο ἀγγίζει τόν πυρῆνα τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας, προκαλεῖ τεράστια ἀμηχανία, μεγάλη ἀναστάτωση ἀλλά καί κῦμα αὐτονομήσεως Μητροπολιτῶν καί Ἱερέων ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι δέν θέλουν νά βουλιάξουν στήν ἀνυποληψία μαζί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Ὁ γερμανοσπουδαγμένος προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία δέν ἔλαβε ποτέ θέση γιά τίς τραγικές συνέπειες πού ἔφεραν στίς ζωές τῶν Ἑλλήνων τά ἀνάλγητα μνημόνια (γιά τά ὁποῖα ζητοῦν συγγνώμη σήμερα οἱ ἴδιοι οἱ ἐμπνευστές τους), δέν ἔλαβε ποτέ καθαρή θέση γιά τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν (μέ συνέπεια σήμερα κάποιοι ἱεράρχες τοῦ Πατριαρχείου νά ὀνειρεύονται συλλείτουργα νομιμοποίησης τῆς «μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας στήν Βόρεια Ἑλλάδα), δέν ὑπερασπίστηκε ποτέ κληρικούς καί Ἀρχιερεῖς πού σύρθηκαν ἀπό τήν Δικαιοσύνη κατηγορούμενοι στά δικαστήρια κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημίας, δέν ἀντέδρασε στήν «διαταγή» γιά Ἀνάσταση στίς 9 τό βράδυ, δέν διστάζει ἀκόμη νά ἀμφισβητήσει καί διαθῆκες Ἁγίων γιά νά ἐλέγξει τά οἰκονομικά τῶν ἡσυχαστηρίων (ἀναμένει ἀπό τήν Δικαιοσύνη νά…ἐκπληρώσει τίς ἀντισυνταγματικές ἐπιθυμίες του), σήμερα σκανδαλίζει τό πλήρωμα τῶν πιστῶν μέ τήν ἀκατανόητη σιωπή της στό θέμα τοῦ γάμου.

Σιωπή, πού καθιστᾶ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος οὐραγό ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ὅπως ἡ Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης, ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἡ Καθολική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, πού ἔλαβαν σαφῆ καί πεντακάθαρη θέση στό ἐπίμαχο ζήτημα. Οὐραγό καί κομπάρσο. Ἀντί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά ζητήσει συνάντηση μέ τόν Πρωθυπουργό ἀμέσως μετά τήν συνέντευξή του στήν ΕΡΤ μέ τήν ὁποία ἐξήγγειλε μετά πάσης ἐπισημότητας τόν γάμο, ὁ Μακαριώτατος ἀπεφάσισε νά συναντήσει…τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ γάμος αὐτοπροσώπως. Δήλωσε μετά τό πέρας αὐτῆς μάλιστα, «ἐπιφυλακτικά ἐπιφυλακτικός» γιά τόν γάμο, σέ σημεῖο πού κάποιοι νά διερωτῶνται γιατί ὁ κύριος Ἱερώνυμος δέν κάλεσε καί τόν σύζυγο τοῦ κυρίου Κασσελάκη, Τάιλερ, νά εἶναι παρών στήν συνάντηση μήπως καί ἀρθοῦν πλήρως οἱ ἐπιφυλάξεις του. Γιατί ὄχι;

Ἡ ὅλη στάσις τοῦ Μακαριωτάτου ἔχει προκαλέσει τεράστια ἀγανάκτηση σέ Μητροπολῖτες, οἱ ὁποῖοι – τοὐλάχιστον τρεῖς – ἔχουν στείλει αἴτημα πρός τόν ἴδιο καί τοῦ ζητοῦν τήν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας γιά νά λάβει θέση ἐπί τοῦ γάμου. Τήν ἴδια ὥρα, σύνδεσμοι κληρικῶν, συνειδητοποιῶντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ἔχει πλέον ἀρχηγό γιά νά ἡγηθεῖ ἑνός τόσο σοβαροῦ θέματος, ἀλλά κάποιον πού δείχνει διαρκῶς τάσεις συμβιβασμοῦ μέ τήν κοσμική ἐξουσία, ἐπαναστατοῦν καί ἐκδίδουν αὐτοβούλως ψηφίσματα μέ τά ὁποῖα εἰσφέρουν τήν ἄποψή τους στόν δημόσιο διάλογο.

Ὅλα ὅσα συμβαίνουν στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνιστοῦν μία ἄτυπη πρόταση μομφῆς κατά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Σιωπηρή, ἀλλά ὑπαρκτή. Ὁρισμένοι μάλιστα διαπιστώνουν ὅτι τό μέλλον διαμορφώνεται τώρα καί δέν θά ἀργήσουν νά βγοῦν μπροστά. Καθώς, ἄν ὀλιγωρήσουν, στό μέλλον θά κληθοῦν νά ἡγηθοῦν μιᾶς ἀπαξιωμένης Ἐκκλησίας μέ ἐλάχιστο πλήρωμα. Θά ἔχουν νά διαχειριστοῦν συντρίμμια ἀβοήθητων ἀνθρωπίνων ψυχῶν.

Ἡ «Ἑστία» ἔχει καί στό παρελθόν ἐνημερώσει μέ κείμενά της τόν Ἀρχιεπίσκοπο γιά τό σχίσμα πού ἐπικρατεῖ στίς τάξεις της ἀπό τήν περίοδο τῆς πανδημίας. Οἱ ἱερεῖς ἀναζητοῦν πλέον ἀρχηγούς στό Ἅγιον Ὄρος, ἀφοῦ δέν βρίσκουν πνευματική ἡγεσία στήν Ἀθήνα. Τό σχίσμα εἶναι πλέον βαθύ, μεγάλο καί ψυχικό. Δέν ἐπουλώνεται. Οἱ δέ πιστοί, ὅπως γράφαμε στίς 30/8/2021, ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν θέση, «ἀμφισβητοῦν τήν μεσιτεία τῆς Ἐκκλησίας».

Τούτων δοθέντων, δύο εἶναι οἱ δρόμοι πού ἔχει νά ἀκολουθήσει ὁ Μακαριώτατος. Ὁ πρῶτος εἶναι νά ἀφήσει τά μισόλογα, νά ἡγηθεῖ καί νά δώσει τόν τόνο ὡς ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς – κατά τό Σύνταγμα – ἐπικρατούσης θρησκείας στήν Ἑλλάδα. Ἄν θέλει, μπορεῖ. Ξέρει. Τό ἔχουμε διαπιστώσει σέ μερικές ὡραῖες ὁμιλίες του. Ἡ θεολογική κατάρτισίς του εἶναι ἐξαιρετική. Ἄν δέν μπορεῖ ὅμως, γιά λόγους πού ὁ ἴδιος γνωρίζει, τότε ὀφείλει νά ἀκολουθήσει καί ὁ ἴδιος τόν δρόμο τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Ἀνθίμου καί νά παραιτηθεῖ ἀπό τό ἀξίωμά του. Καθώς διαπιστώνεται πλέον «ἀδυναμία». Νά παριστάνει πάντως τόν «ἐπιφυλακτικό» καί νά θυμίζει τόν πρωταγωνιστή τοῦ γνωστοῦ ἀνεκδότου – ὁ ὁποῖος καίτοι εἶχε ἀνακαλύψει τήν παρανομία καί τό ἔγκλημα πού διεπράττετο ἐντός τοῦ οἴκου του ἐκεῖνος μονολογοῦσε τήν φράση «ἄχ, μέ αὐτήν τήν ἀμφιβολία θά μείνω» – δέν ὑπάρχει!

Ἀρθεῖτε, ἐπί τέλους, στό ὕψος τῶν περιστάσεων, Μακαριώτατε!

ΠΗΓΗ | estianews.gr

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood