Πάνω από 70.000 μέτρα ήταν τα νέα δίκτυα που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 στα όρια του νομού Ροδόπης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Περιοχής Κομοτηνής.

Συνολικά, οι ενεργοί χρήστες του δικτύου στο νομό μας ανέρχονταν σε 63.184, ενώ μαζί με τους μη ενεργούς έφταναν τους 67.149.

Δίκτυα Τοποθετήσεις
Δίκτυα Μέσης Τάσης, εναέρια 14.500 μέτρα
Δίκτυα Μέσης Τάσης, υπόγεια 4.900 μέτρα
Δίκτυα Χαμηλής Τάσης, υπόγεια 11.900 μέτρα
Δίκτυα Χαμηλής Τάσης, συνεστραμμένα 40.000 μέτρα

 

Αν και η υποστελέχωση προκαλεί σοβαρές δυσκολίες στον Φορέα, ωστόσο και το 2018 εκτελέστηκαν έργα αναβάθμισης των δικτύων και εκσυγχρονισμού τους με νέες τεχνολογίες. Σημειώνεται ότι στο δυναμικό του ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Κομοτηνής ανήκουν 33 μισθωτοί  και συγκεκριμένα: 4 Διπλωματούχοι Μηχανικοί, 2 Μηχανικοί Τ.Ε., 12 Τεχνίτες, 2 Εργοδηγοί, 2 Αρχιτεχνίτες, 3 Επιμελητές Τεχνικοί, 7 Διοικητικοί και 1 Εργατοτεχνικός. Το ανησυχητικό είναι πως ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού αγγίζει τα 55 έτη, πράγμα που καθιστά επιτακτική την ενίσχυση του Φορέα για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, τα επόμενα χρόνια.

Τα έργα αναβάθμισης των δικτύων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 είναι τα ακόλουθα:

 1. Η βελτίωση και αναβάθμιση του δικτύου προς το οχυρό Νυμφαίας (προστασία δασώδους περιοχής), έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
 2. Η βελτίωση και αναβάθμιση του δικτύου του κάθετου Άξονα προς Βουλγαρία, έργο το οποίο βαίνει προς ολοκλήρωση.
 3. Η βελτίωση και αναβάθμιση του δικτύου προς τον Κέχρο, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
 4. Η αναβάθμιση των δικτύων στις παραλίες προς Μαρώνεια, Όσιο Δαυΐδ, που επίσης είναι σε εξέλιξη.
 5. Η αναβάθμιση του δικτύου προς τον οικισμό Οργάνης.
 6. Ο εξοπλισμός πέντε περίπου υποσταθμών εσωτερικού χώρου με αποξήλωση εναέριων.
 7. Η συνέχιση της υπογείωσης και αναβάθμισης του δικτύου της πόλης της Κομοτηνής και η αντικατάσταση γυμνών αγωγών ΧΤ με συνεστραμμένα σε δέκα οικισμούς του Ν.Ροδόπης.
 8. Ο εκσυγχρονισμός με νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα:
 • Εκσυγχρονισμός του δικτύου: Συνέχεια των έργων τηλεμέτρησης πελατών, ενίσχυση του δικτύου με τηλεχειριζόμενους διακόπτες φορτίου, με σύγχρονα, τηλεχειριζόμενα ενδεικτικά διέλευσης σφάλματος σε υπόγειο και εναέριο δίκτυο, με σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης των Υ/Σ 150KV και των αναχωρήσεων γραμμών Μ.Τ.
 • Ένταξη στο GIS: Βελτίωση παρακολούθησης και ανάπτυξης δικτύου
 • Εφαρμογή νέων σύγχρονων μεθόδων εργασίας για καλύτερη απόδοση: Εγκατάσταση Βλαβοληπτικού Κέντρου και χρήση tablets συνδεδεμένων με τις διαδικτυακές εφαρμογές της εταιρείας για εργασία από απόσταση
 • Επέκταση της μηχανοργάνωσης: Εισαγωγή GIS μεθόδων στη μελέτη και σχεδίαση του δικτύου.