Η Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία “Κ. Καραθεοδωρή” του Δήμου Κομοτηνής, ως εταίρος του έργου με τίτλο «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II– Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την υγεία και την προστασία του παιδιού ΙΙ/INTERSYC II», στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020», ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των δράσεων προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του παιδιού», με ιατρούς των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
  • ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
  • ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα, εφόσον είναι οι προσωρινοί ανάδοχοι, να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις προληπτικής ιατρικής σε παιδιά των Δήμων Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών και Ιάσμου, στις κινητές μονάδες του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την Παρασκευή 01/03/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. (Ν.Τσανακλή 15, Κομοτηνή,69132).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.karatheodori.org/ ή να τηλεφωνήσουν στο 2531023165.