Έγγραφο αίτημα προς την 4η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Μακεδονίας-Θράκης, με το οποίο ζητά τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιάσμου με Παιδίατρο, απέστειλε σήμερα Τρίτη 21 Ιανουαρίου, ο Αντιδήμαρχος Ιάσμου Γιαλούτς Οκτάι.

Συγκεκριμένα, το υποβληθέν αίτημα έχει ως εξής:

“Θέμα: “Στελέχωση Κέντρου Υγειάς Ιάσμου με Ιατρό ειδικότητας Παιδιάτρου”.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας ώστε να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας Ιάσμου με Ιατρό ειδικότητας Παιδιάτρου. Ειδικότητας πολύ σημαντικής για την εύρυθμη λειτουργία και την επαρκή παροχή υπηρεσιών υγείας από το εν λόγω Κέντρο Υγείας, η έλλειψη της οποίας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δημοτών μας”.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαλούτς Οκτάι.