Τη ριζική αντίθεσή του με την υλοποίηση της πρότασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Δ.Π.Θ., περί ίδρυσης τμήματος Εργοθεραπείας στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ), εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών.

Απευθυνόμενος προς τους Υπουργούς Παιδείας και Υγείας, καθώς επίσης προς τον συντονιστή και τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Παιδείας – Υγείας, ο  ΠΣΕ δηλώνει καταρχάς την πλήρη αντίθεση του με την πρόταση για ίδρυση τμήματος Εργοθεραπείας εντός μίας σχολής, που όπως επισημαίνει, «έχει εντελώς διαφορετικό αντικείμενο από εκείνο της εργοθεραπείας». «Το επάγγελμα των εργοθεραπευτών είναι επάγγελμα του χώρου της υγείας», τονίζεται στη σχετική επιστολή, και «κατά συνέπεια, το σχεδιαζόμενο Τμήμα Εργοθεραπείας όφειλε να ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας και όχι στη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού». «Εξάλλου, στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», επισημαίνεται, «το Τμήμα Εργοθεραπείας έχει ενταχθεί στον φυσικό του χώρο, δηλαδή στην οικεία Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Επιπλέον, ο ΠΣΕ επικαλείται τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1, και του άρθρου 10, παρ. 1, του ν. 4485/2017, βάσει των οποίων ο νομοθέτης εξαρτά την ίδρυση νέου ΑΕΙ, αλλά και την ίδρυση νέου τμήματος εντός ΑΕΙ, μεταξύ άλλων και από την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών ή την ανάπτυξη νέων επιστημονικών πεδίων, που δεν καλύπτονται επαρκώς από τα λειτουργούντα τμήματα των ΑΕΙ. «Προκειμένου, λοιπόν, να διαφανεί, αν η δημιουργία ενός νέου πανεπιστημιακού τμήματος Εργοθεραπείας συνάδει με τις ως άνω προϋποθέσεις», σημειώνει, «θα πρέπει να υπάρξει μια εμπεριστατωμένη έρευνα περί των κοινωνικών αναγκών που θα εξυπηρετηθούν, αλλά και περί της ανεπάρκειας του υπάρχοντος τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να καλύψει το οικείο επιστημονικό πεδίο». «Ελλείψει μιας αντίστοιχης έρευνας, που να καταδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας τη συνδρομή των επίμαχων προϋποθέσεων», επισημαίνει, «το εγχείρημα της ίδρυσης νέου πανεπιστημιακού τμήματος Εργοθεραπείας δε θα έχει το ανάλογο νομοθετικό έρεισμα».

Τέλος, επικαλούμενος και πάλι τις σχετικές διατάξεις του νόμου, ο ΠΣΕ διαπιστώνει πως ο νομοθέτης απαιτεί μια συγγενική σχέση μεταξύ εκείνων των επιστημονικών κλάδων, που θα αποτελέσουν που μια αυτοτελή σχολή εντός του ΑΕΙ. «Με βάση τη σχολιαζόμενη πρόταση», παρατηρεί, «προωθείται η ένταξη του Τμήματος Εργοθεραπείας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Ωστόσο, ο επιστημονικός κλάδος της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού αδυνατεί να χαρακτηριστεί ως συγγενής με το επιστημονικό πεδίο της Εργοθεραπείας. Πρόκειται για εντελώς διαφορετικά γνωστικά πεδία, με εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό. [..] Υπ’ αυτήν την έννοια, η ένταξη του Τμήματος Εργοθεραπείας στη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.1 του Νόμου 4485/2017.