Ομάδες συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων παιδιών σχολικής ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διοργανώνει το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ροδόπης.

Ο Α΄ κύκλος συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων περιλαμβάνει πέντε εβδομαδιαίες δίωρες συναντήσεις στον χώρο της υπηρεσίας του ΚΕΣΥ Ροδόπης (Μάρκου Μπότσαρη 1, Κομοτηνή), με έναρξη στις 13-11-2019.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :

  1. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
  2. Οι οικογενειακές σχέσεις.
  3. Δεξιότητες μελέτης.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25310-81288.