Η υπουργός Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη απάντησε στην ερώτηση που κατατέθηκε από τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ αναφορικά με την αποκατάσταση του ιστορικού τεμένους Βαγιαζήτ του Διδυμοτείχου μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 22ας Μαρτίου του 2017.

Τα ερωτήματα

Υπενθυμίζεται ότι τα ερωτήματα που είχε θέσει προς την υπουργό Πολιτισμού με την ερώτησή του ο βουλευτής Ροδόπης, ήταν τα εξής:

 • Από την πάροδο δυόμισι περίπου ετών από την καταστροφική πυρκαγιά, σε τι φάση βρίσκονται σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης και αναστήλωσης αυτού του θαυμαστού έργου της παγκόσμιας ιστορικής κληρονομιάς;
 • Ποια είναι η επιβλέπουσα αρχή που συντονίζει τις εργασίες αποκατάστασης του τεμένους;
 • Από ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αντληθούν και θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την αποκατάστασή του;
 • Ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασής του;
 • Ποια τεχνική μέθοδος αποκατάστασης έχει επιλεγεί ώστε να παραμείνει κατά το δυνατόν αναλλοίωτη η πρωτότυπη αρχιτεκτονική του μορφή και ιδιαίτερα η μνημειώδης πυραμιδοειδή ξύλινη στέγη του τεμένους;
 • Πότε υπολογίζετε ότι αυτό θα καταστεί επισκέψιμο ώστε να παραδοθεί στους πολίτες καθιστώντας το Διδυμότειχο σημείο αναφοράς, επισκεψιμότητας και τουριστικού ενδιαφέροντος από όλο τον κόσμο προς όφελος των κατοίκων του, της μεγάλης ιστορικής του κληρονομιάς και της οικονομίας του;
 • Ποια μέτρα λαμβάνονται ώστε να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέσθηκε η καταστροφή και να υπάρξει η απόδοση ευθυνών για τους υπαίτιους του γεγονότος αυτού που όλους μας συγκλόνισε;

Οι απαντήσεις

Στην απάντηση της Λίνας Μενδώνη τονίζεται ότι:

 • το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του Τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, φθάνει έως τα τέλη του 2023.
 • ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου της αποκατάστασης, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΑΜ-Θ 2014-20, ανέρχεται στα 3.428.876 €.
 • εκπονείται ερευνητικό πρόγραμμα του Ε.Μ.Π. για την τεκμηρίωση του φορέα και της μορφής της τετράρριχτης δρύινης στέγης του τεμένους.     
 • θα λειτουργήσει ιστοσελίδα με πληροφοριακό υλικό για την αποκατάσταση του μνημείου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου.

Το κείμενο της απάντησης της υπουργού

“Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 411/28.8.2019 Ερώτησης του Βουλευτή, κ. Ιλχάν Αχμέτ, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την περίπτωση του τεμένους του Διδυμοτείχου αναφέρονται τα εξής:
«Αμέσως μετά την πυρκαγιά, πραγματοποιήθηκαν τόσο από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, όσο και από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου άμεσες σωστικές εργασίες επί του μνημείου, όπως η απομάκρυνση των μεταλλικών στοιχείων του προσωρινού στεγάστρου και προληπτικά μέτρα υποστύλωσης και περίδεσης του μιναρέ. Παράλληλα, εντός του 2017 υλοποιήθηκε το έργο «Ευπρεπισμός μνημειακού εμβαδού και περιβάλλοντος τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου, μετά την καταστρεπτική πυρκαγιά της 22ας Μαρτίου 2017» με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου.
Το 2018 υποβλήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου προς έγκριση στις συναρμόδιες Διευθύνσεις, τη Διεύθυνση Βυζαντινών Μνημείων και Αρχαιοτήτων και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, το τεύχος μελέτης «Σχέδιο – πλαίσιο αποκατάστασης μνημειακού εμβαδού και περιβάλλοντος τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμότειχου.
Κατόπιν της έγκρισης της μελέτης – πλαισίου, ακολούθησε η ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου – Φάση Β» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3.428.876 € και με διάρκεια υλοποίησης 63 μήνες (προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης: 29-12-2023), περιλαμβάνει δύο υποέργα: Το 1ο υποέργο με τίτλο «Δομική και μορφολογική αποκατάσταση μνημειακού κελύφους και περιβάλλοντος» έχει προϋπολογισμό 2.189.090€ και το 2ο υποέργο με τίτλο «Προμήθεια ξυλείας Δρυός» έχει προϋπολογισμό 1.239.786€. Έως σήμερα έχει προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης για το μεγαλύτερο μέρος (80%) του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού.
Παράλληλα, λόγω της πολυπλοκότητας και του ιδιαίτερου χαρακτήρα του έργου, έχει εξασφαλιστεί επιπλέον χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Προωθείται η εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αντικείμενο την τεκμηρίωση του φορέα και της μορφής της τετράρριχτης δρύινης στέγης του τεμένους και τη διατύπωση πρότασης ανακατασκευής της, καθώς και τη διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας της τοιχοποιίας και πρότασης αποκατάστασής της. Για την υλοποίηση του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος έχει συνταχθεί Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 206.000 €. Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος και την έγκριση της σχετικής μελέτης, θα ληφθεί μέριμνα ώστε οι εργασίες ανακατασκευής της στέγης να χρηματοδοτηθούν από κοινοτικούς πόρους.
Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των απαιτούμενων ενεργειών και υποστηρικτικών μελετών καθώς και ο συντονισμός των εργασιών για την αποκατάσταση του μνημειακού εμβαδού και περιβάλλοντος του Τεμένους Βαγιαζήτ πραγματοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, η οποία και συνέταξε το Σχέδιο – Πλαίσιο αποκατάστασης του μνημείου. Επίσης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η Εφορεία θα προχωρήσει στον σχεδιασμό και τη λειτουργία ιστοσελίδας με πληροφοριακό υλικό, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης του υλοποιούμενου έργου. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η υπόθεση της εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά την 3η π.μ. ώρα της 22ας/3/2017 που κατέστρεψε τη στέγη του μνημείου βρίσκεται υπό διοικητική και δικαστική διερεύνηση».