Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου (ώρα 18:00), η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την κάλυψη θέσεων ωρομίσθιων εκπαιδευτών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://a2.oaed.gr/pegasus με την ένδειξη “Είσοδος Εκπαιδευτικού” η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr μαζί με άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τους υποψήφιους εκπαιδευτές.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδονται στην υπ΄ αριθμ. 66605/28-08-2019 Προκήρυξη του ΟΑΕΔ η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.oaed.gr και στα κατά τόπους ΙΕΚ του Οργανισμού.