Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ:

“Μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των Παρόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος, χειμερινής περιόδου 2019-2020, από την 02.09.2019 έως την 20.09.2019 και ώρα 23:59, για την 09.09.2019 έως την 29.09.2019 23:59, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 66733/28.08.2019 Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ”.