Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής ενημερώνει τους δημότες για το πρόγραμμα της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για το 2019-2020.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης- Δήλωσης» όπως έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, υποβάλλονται έως και 28/06/2019 και ώρα 24:00 (βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου), ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ COURIER στη διεύθυνση Γραφείο Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, τηλ. 2131320600).

Η Γραμματεία των Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, για την εξυπηρέτηση των δημοτών θα λειτουργεί:

Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 28 Ιουνίου από 07:00 έως 15:00, και  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ στις 19/6 και 26/6 από τις15:00 έως τις 18:00.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2531023175 & 2531072414 ή στα γραφεία του ΚΕΜΕΑ (Γρ. Μαρασλή 1, Πολυλειτουργικό Κέντρο).