Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης(ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Δήμου Κομοτηνής ενημερώνει ότι μετά την ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων κατάταξης των ωφελουμένων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, παιδικοί σταθμοί περίοδος 2019-2020), για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2019-2020, οι δικαιούχοι «αξίας τοποθέτησης» (voucher), θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο, επί της Γρ. Μαρασλή 1, παραπλεύρως ξενοδοχείου Ανατόλια (τηλ. 2531023175) έως και τις 2 Αυγούστου 2019 και κατά τις ώρες 8 π.μ. – 2 μ.μ., για την προσκόμιση των vouchers.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τα μόρια που αναγράφονται στο voucher, και σε περίπτωση που κάποιος Βρεφονηπιακός Σταθμός παρουσιάσει πληρότητα, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής άλλου Βρεφονηπιακού Σταθμού.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ακολουθήσει η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων εγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΚΕ.ΜΕ.Α. Κομοτηνής.