Μέχρι και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μετά από παράταση που δόθηκε στη σχετική προθεσμία.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ είναι διετής (τέσσερα εξάμηνα) και οι μαθητές/τριες τοποθετούνται σε θέσεις μαθητείας που έχουν ήδη εξασφαλιστεί. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης αμείβονται με 21,78 ευρώ ανά ημέρα και έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον Ενδεικτικού Α’ Τάξης Λυκείου, και ηλικίας έως 23 ετών.

Ο ΟΑΕΔ αναπτύσσει προγράμματα μαθητείας σε τριάντα σύγχρονες ειδικότητες, άμεσα συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας και την αναπτυξιακή προοπτική της κάθε περιοχής.

Εφαρμόζεται το διττό σύστημα εκπαίδευσης, με πρόγραμμα που εξελίσσεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων, και Μαθητεία σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στις κατά τόπους ΕΠΑ.Σ. του Οργανισμού.